Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP: Ra sức thi đua học tập, rèn luyện, xứng danh là đội tiên phong tin cậy của Đảng

16:16 13/12/2021

Triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh niên, thời gian qua, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động – CATP đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đoàn viên, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng. Theo đó, tuổi trẻ đơn vị đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống để xứng đáng là đội tiên phong tin cậy của Đảng.
Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Cùng với đó, nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động đã vận động đội ngũ đoàn viên, cán bộ, chiến sỹ đơn vị ra sức học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đoàn các cấp.

Trong năm 2021, 100% cán bộ, đoàn viên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành và các nội quy của đơn vị; có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, có ý thức phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện và mong muốn phục vụ lâu dài trong ngành.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông