Tuyên truyền đậm nét kết quả Cuộc vận động

09:49 03/03/2019

2 năm qua, Báo ANHP, Chương trình Truyền hình ANHP, Cổng thông tin điện tử CATP mở chuyên trang, chuyên mục “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tuyên truyền đậm nét về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động của CATP và Công an các đơn vị.

Báo ANHP đã mở chuyên trang “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ, chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên”, mở và duy trì 2 chuyên mục “Phong cách mới, hiệu quả mới”, “Điều lệnh là sức mạnh CAND” quán triệt đến từng phóng viên, kịp thời phản ánh tình hình triển khai, thực hiện, kết quả đạt được của Công an các đơn vị địa phương; đã đăng tải 2.500 tin, bài, 1.600 hình ảnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động.

Cổng thông tin điện tử CATP đăng tải 1.137 tin thực hiện Cuộc vận động. Chương trình Truyền hình An ninh Hải Phòng phối hợp với các cơ quan đài, báo Trung ương và địa phương đưa 258 phóng sự, 918 tin, bài về công tác tổ chức triển khai, kết quả thực hiện cuộc vận động của lực lượng CAHP, gương “người tốt, việc tốt”, “Hình tượng người chiến sĩ Công an”, “Hành trình phá án”, “Phía sau bản án”, công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các mô hình liên kết bảo đảm ANTT.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông