Văn hóa giao thông với bình yên sông nước

19:24 03/05/2020

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn trẻ em mặc áo phao đúng cách

Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả những chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động và các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả của các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” đang triển khai để đề ra giải pháp phù hợp đối với mô hình hoạt động chưa hiệu quả, công nhận mô hình đạt chuẩn; khảo sát, lựa chọn các điểm, đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa làm hạt nhân để xây dựng các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” mới; gắn Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” với các phong trào khác.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tỉnh Nam Định giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của từng địa phương; tham mưu cho Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ban An toàn giao thông các địa phương tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2016-2020; đánh giá chất lượng đối với từng mô hình đã xây dựng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân về đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa; phát triển và nhân rộng phong trào phổ cập bơi cho học sinh...

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc tuân thủ các quy định về đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa…

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông