XÉT CẤP GCN QSDĐ NGÀY 7-5-2019

  08:16 07/05/2019

  VPĐK ĐẤT ĐAI CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH
  Km3 đường Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, TP Hải Phòng

  VP nhận hồ sơ đề nghị hủy bỏ tình trạng giá trị pháp lý trang bổ sung và cấp GCN QSDĐ sau:

  1- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ ông Nguyễn Văn Khanh ngày 26-9-1992; phiếu thu số 62 ngày 1-2-1992. Ngày 28-9-1993, ông Khanh đã chuyển nhượng toàn bộ DT đất được giao cho bà Vũ Thị Mỡ theo giấy chuyển nhượng QSDĐ do UBND xã Tân Thành xác nhận.

  2- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ ông Hoàng Đình Quyết ngày 20-8-1993; phiếu thu số 16 ngày 18-8-1992. Ngày 16-6-1996, ông Hoàng Đình Quyết đã chuyển nhượng toàn bộ DT đất được giao cho bà Vũ Thị Ái theo giấy chuyển nhượng QSDĐ do UBND xã Tân Thành xác nhận.

  3- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ ông Nguyễn Tiến An ngày 20-6-1997; phiếu thu số 82 ngày 16-4-2002. Ngày 25-11-2008, ông Nguyễn Tiến An đã chuyển nhượng toàn bộ DT đất được giao cho ông Ngô Văn Công theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

  4- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ ông Vũ Minh Tân ngày 20-6-1997; phiếu thu số 111 ngày 9-10-2002. Ngày 28-11-2008, ông Vũ Minh Tân đã chuyển nhượng toàn bộ DT đất được giao cho ông Ngô Văn Công theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

  5- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ bà Nguyễn Thị Tuyên ngày 20-6-1997; phiếu thu số 81 ngày 16-4-2002. Ngày 20-3-2009, bà Nguyễn Thị Tuyên đã chuyển nhượng toàn bộ DT đất được giao cho ông Nguyễn Tài Khẩu theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

  6- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ ông Lưu Văn Thanh ngày 22-8-1992; phiếu thu số 28 ngày 9-1-1992. Ngày 28-9-1993, ông Lưu Văn Thanh đã chuyển nhượng toàn bộ DT đất được giao cho bà Vũ Thị Mỡ theo giấy chuyển nhượng QSDĐ do UBND xã Tân Thành xác nhận.

  7- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ ông Phạm Tiến Phông ngày 28-8-1992; phiếu thu số 36 ngày 20-6-1992. Ngày 26-9-1993 ông Phông đã chuyển nhượng toàn bộ DT đất được giao cho bà Vũ Thị Mỡ theo giấy chuyển nhượng QSDĐ do UBND xã Tân Thành xác nhận.

  8- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ bà Phạm Thị Huyền ngày 20-6-1997; phiếu thu số 61 ngày 25-1-2002. Ngày 24-3-2009, bà Phạm Thị Huyền đã chuyển nhượng toàn bộ DT đất được giao cho ông Đào Trọng Nam theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

  9- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ bà Nguyễn Thị Nhàn ngày 20-6-1997; phiếu thu số 77 ngày 2-3-2002. Ngày 5-2-2009, bà Nguyễn Thị Nhàn đã chuyển nhượng toàn bộ DT đất được giao cho ông Nguyễn Tài Khẩu theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

  10- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ ông Trần Anh Quang ngày 20-6-1997; phiếu thu số 79 ngày 15-4-2002. Ngày 19-3-2008 ông Trần Anh Quang đã chuyển nhượng toàn bộ DT được giao cho ông Nguyễn Tài Khẩu theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

  11- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ bà Phạm Thị Hiển ngày 7-8-1993; phiếu thu số 80 ngày 5-1-2001; DT 180,0m2. Ngày 19-6-2008 bà Phạm Thị Hiển đã chuyển nhượng toàn bộ DT được giao cho ông Hoàng Đức Tiến theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

  12- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho hộ bà Nguyễn Thị Nghía ngày 2-9-1992; phiếu thu số 25 ngày 16-4-1994. Ngày 9-4-2003, bà Nguyễn Thị Nghía đã chuyển nhượng toàn bộ DT được giao cho bà Phạm Thu Hằng theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận. Ngày 12-12-2008 bà Phạm Thu Hằng chuyển nhượng toàn bộ DT cho ông Trần Viết Hưng HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

  13- Đất do UBND xã Tân Thành giao theo Biên bản giao đất làm nhà ở cho bà Nguyễn Thị Oanh ngày 20-6-1997; phiếu thu số 34 ngày 20-8-1997. Ngày 24-4-2009 bà Nguyễn Thị Oanh đã chuyển nhượng toàn bộ DT được giao cho ông Đinh Văn Học theo HĐCN QSDĐ do UBND phường Tân Thành xác nhận.

  14- Năm 1985, Ban Kinh tế mới TP Hải Phòng giao đất ở cho ông Nguyễn Duy Điệp tại thửa đất số 252, TBĐ số 04, DT 320,0m2, tại thôn Tân Tiến xã Tân Thành, huyện Kiến Thụy. Ông Điệp chuyển nhượng một phần QSDĐ cho ông Trịnh Văn Lực giấy tờ viết tay hiện trạng đề nghị cấp GCN DT 69,4m2.

  Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng trên Báo An ninh Hải Phòng, nếu không có cá nhân, tổ chức nào trình báo về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VPĐK đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh sẽ làm thủ tục hủy bỏ giá trị pháp lý trang bổ sung GCN QSDĐ và tiến hành làm thủ tục cấp GCN QSDĐ cho các ông bà có tên trên theo quy định.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông