9 nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh Đề án 06/CP

18:34 07/03/2023

Nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an nhằm triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), UBND TP vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 24-2-2023 tập trung chỉ đạo các cấp, ngành tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức thực hiện Đề án.

 

Các đại biểu dự tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện đề án 06/CP

 

Theo đó, trong năm 2023, toàn thành phố cần đánh giá, sử dụng các điều kiện sẵn có tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu, lạc hậu để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án với yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp và dữ liệu cá nhân. Đi cùng với đó là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đặt ra của Đề án cả về số lượng và chất lượng; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện đặc biệt trong triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra là năm 2023, Hải Phòng hướng vào 9 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo, phối hợp nâng cao trách nhiệm tới từng cá nhân, tập thể tháo từng “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện Đề án theo chức năng, lĩnh vực được giao; xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ trong năm gắn với thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phải được đặc biệt quan tâm để người dân, các cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa nhận thức, hiểu rõ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của Đề án 06/CP. Trong đó, tập trung tuyên truyền để người dân đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp tục thu thập, cập nhật kết nối “làm sạch” các dữ liệu của bộ, ban, ngành trên nền tảng CSDLQG về DC; duy trì thường xuyên dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch sống”. Đặc biệt, khâu thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện phải được tiến hành dứt điểm phục vụ hiệu quả CCHC và chuyển đổi số quốc gia trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Chính phủ, ngành liên quan theo đúng tiến độ Chính phủ đề ra.

Công văn của UBND TP cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải cập nhật dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia làm tốt công tác tra cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo về tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu một cách xác thực, an toàn thông tin; đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nói trên. Ngoài ra, cần tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cán bộ tiếp dân tại bộ phận Một cửa và dịch vụ công trong việc thực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử hoặc trong CSDLQG về DC thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp Dịch vụ công, nhất là phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Công an đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết bị ghi hình phục vụ phạt nguội để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…

Thượng tá Nguyễn Việt Anh - Trưởng Phòng Tham mưu CATP kiến nghị một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả đề án 06/CP trên địa bàn thành phố tại hội nghị tập huấn công tác kiểm soát TTHC và thực hiện đề án

Căn cứ vào nội dung Công văn, UBND TP đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bám sát nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về kết quả, tiến độ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

UBND TP cũng giao Chủ tịch UBND cấp quận, huyện, xã, phường tập trung chỉ đạo các Ban Chỉ đạo các cấp cơ sở trong triển khai Đề án và Công nghệ số cộng đồng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả Đề án trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06/CP về UBND TP (qua Công an thành phố) trước ngày 17 hằng tháng.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP và Công an thành phố tham mưu UBND TP đưa kết quả thực hiện Đề án 06/CP là một tiêu chính để đánh giá, quyết định danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP giúp Chủ tịch UBND TP kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; theo dõi, tổng hợp, tham mưu sơ kết, tổng kết và đề xuất các hình thức khen thưởng trong triển khai, thực hiện Đề án…

 

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông