Chi đoàn Phòng An ninh Kinh tế - CATP: Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng

17:26 21/04/2021

Năm qua, triển khai công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân, Chi đoàn Phòng An ninh Kinh tế - CATP, đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/ĐUCA ngày 16/3/2009 của Đảng uỷ Công an Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên CAND thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong thời kỳ mới.
Cán bộ, ĐVTN Chi đoàn phòng An ninh Kinh tế hỗ trợ người dân tham gia khám chữa bệnh miễn phí

Đồng thời, đơn vị đã thực hiện nghiêm quy chế sinh hoạt đoàn hằng tháng và quản lý, đánh giá chất lượng cán bộ, ĐVTN; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đoàn; vận động cán bộ, ĐVTN thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở…

Đáng chú ý, năm qua, nhờ làm tốt công tác giáo dục, định hướng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, ĐVTN và tiếp tục tổ chức cho cán bộ, ĐVTN học tập, tìm hiểu về Đảng, đơn vị đã thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành đảng viên”. Nhờ đó, năm 2020, Chi đoàn Phòng An ninh Kinh tế có 4 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng, 4 đồng chí được làm thủ tục đề nghị công nhận Đảng viên chính thức…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông