Chuyên mục Luật Cư trú: Đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong CAND có gì đặc biệt?

19:06 02/06/2022

Khoản 3, Điều 15, Luật Cư trú năm 2020 giao Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Công an nhân dân. Do vậy, Điều 18, Thông tư 55/2021/TT-BCA đã quy định, hướng dẫn cụ thể việc đăng ký thường trú đối với các trường hợp này như sau:

a) Đối tượng được đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân: Sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, công nhân công an được đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

b) Điều kiện đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân:

- Sinh sống ổn định, lâu dài tại đơn vị đóng quân;

- Đơn vị đóng quân có chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ.

c) Hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm:

(1) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

(2) Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ nội dung để làm thủ tục đăng ký thường trú và đơn vị có chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu).

d) Sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, công nhân công an đã đăng ký thường trú theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư 55/2021/TT-BCA mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới ngoài đơn vị đóng quân và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú theo quy định Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư 55/2021/TT-BCA. Hồ sơ đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú kèm Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp (ký tên và đóng dấu).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông