Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: 5 quy định về thông báo lưu trú

14:47 18/04/2022

Để bảo đảm ANTT, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, tránh tình trạng các đối tượng là người phạm tội hoặc người có hành vi vi phạm pháp luật khác trốn tránh bằng cách cư trú tại chỗ ở khác ngoài nơi thường trú, nơi tạm trú, Luật Cư trú năm 2006 và Luật Cư trú năm 2020 đều quy định công dân hoặc cơ sở lưu trú, bệnh viện… phải thực hiện thông báo lưu trú.

Theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú năm 2020, thủ tục thông báo lưu trú là hết sức đơn giản, thuận tiện và có thể thực hiện bằng nhiều phương thức từ trực tiếp đến qua điện thoại, phương tiện điện tử nên cũng sẽ không gây khó khăn cho công dân khi thực hiện thông báo lưu trú.

Về nội dung cụ thể, Luật Cư trú năm 2020 cơ bản kế thừa các quy định của Luật Cư trú năm 2006. Ngoài ra, Luật sửa đổi trường hợp thông báo lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau (Luật Cư trú năm 2006 quy định là vào sáng ngày hôm sau) cho rõ ràng và chặt chẽ.

Cụ thể, Điều 30, Chương V, Luật Cư trú năm 2020 quy định về thông báo lưu trú như sau:

Một là: Khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Hai là: Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Ba là: Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Bốn là: Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

Năm là: Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

Để quản lý việc thông báo lưu trú, trong quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an cũng xây dựng Cơ sở dữ liệu về cư trú và trong đó các thông tin về lưu trú của công dân sẽ được cập nhật để phục vụ công tác quản lý được thống nhất, thuận lợi.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông