Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” 7 quyền cư trú của công dân

16:24 14/03/2022

Luật Cư trú năm 2020 tiếp tục khẳng định công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định pháp luật (Điều 4); đồng thời, kế thừa những nội dung cơ bản thể hiện quyền của công dân về cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: Lựa chọn, quyết định nơi cư trú của mình, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền cư trú; yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện biện pháp bảo vệ quyền cư trú và được khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.

Ngoài những quyền nêu trên, Luật Cư trú năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung một số quyền để phù hợp hình thức quản lý cư trú mới và thống nhất với quy định của các văn bản pháp luật có liên quan như: Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng...

Cụ thể, tại Điều 8, Chương II, Luật này quy định quyền của công dân về cư trú như sau:

1. Lựa chọn, quyết định nơi cư trú của mình, đăng ký cư trú phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, thông tin về hộ gia đình trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.

3. Được khai thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu.

4. Được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu về cư trú khi có thay đổi hoặc khi có yêu cầu.

5. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền tự do cư trú của mình khi có yêu cầu.

6. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền tự do cư trú.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật”.    

Như vậy, với phương thức quản lý điện tử, thông tin cư trú của công dân được số hóa thông tin thông qua số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, công dân được quyền bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, thông tin về hộ gia đình trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật) và được quyền khai thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, công dân được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu và được cơ quan đăng ký cư trú cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú khi có thay đổi hoặc yêu cầu…

Quy định về nội dung quyền cư trú của công dân tại Luật Cư trú năm 2020 không còn được thực hiện thông qua việc cấp sổ hộ khẩu, các tài liệu bằng giấy như Luật Cư trú năm 2006 mà được thực hiện thông qua thông tin điện tử về cư trú được tích hợp trên các cơ sở dữ liệu điện tử.

Quy định này thể hiện ý nghĩa quan trọng của Luật Cư trú năm 2020 với tính chất là cuộc cách mạng trong đổi mới quản lý cư trú, phù hợp với xu thế chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân được thực hiện quyền cư trú của mình.

Đồng thời, nội dung quyền cư trú của công dân được mở rộng hơn không giới hạn ở phạm vi nơi cư trú, quyền yêu cầu cung cấp thông tin cư trú gồm quyền được khai thác, cập nhật, điều chỉnh, xác nhận thông tin cư trú và đặc biệt có thể thực hiện ở bất cứ đâu trong nước hay ngoài lãnh thổ thông qua việc tra cứu bằng thiết bị điện tử kết nối mạng, kết nối với các cổng dữ liệu. Các quyền này cũng được thực hiện một cách thuận tiện hơn, nhanh chóng và bảo mật hơn nhờ ứng dụng KHCN.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông