Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: Người làm công tác đăng ký cư trú phải đáp ứng những yêu cầu gì?

19:42 28/04/2022

Trên cơ sở kế thừa quy định của Luật Cư trú năm 2006 và để bảo đảm yêu cầu công tác quản lý nhà nước về cư trú với trình tự, thủ tục đăng ký đơn giản, kịp thời, chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí; xóa bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, tại Điều 34, Chương VI, Luật Cư trú năm 2020 quy định cụ thể về người làm công tác đăng ký cư trú như sau:

Một: Người làm công tác đăng ký cư trú phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Hai: Khi thực hiện nhiệm vụ, người làm công tác đăng ký cư trú phải có thái độ, lời nói, cử chỉ nghiêm túc, khiêm tốn, hòa nhã; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, tài liệu có liên quan và giải quyết đúng thời hạn theo quy định của Luật này; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hướng dẫn đó.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông