Đoàn Thanh niên CATP: Chú trọng nắm, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên

14:43 07/07/2022

Đoàn Thanh niên CATP hiện có gần 3.000 cán bộ, đoàn viên, chiếm số lượng lớn quân số trong toàn lực lượng. Trong đó, có 2.345 đoàn viên là đảng viên sinh hoạt Đoàn (chiếm tỷ lệ 78,56%), 457 đoàn viên nữ (chiếm tỷ lệ 15,31%). Nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên CATP có nhiều biến động sau khi CATP tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã có tác động nhất định đến tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên.

Theo đó, song song với việc làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, công tác nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được các cấp bộ Đoàn CATP đặc biệt chú trọng.

Tuổi trẻ CATP có tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Trước những tác động của việc triển khai đề án đổi mới, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Bộ Công an theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đoàn Thanh niên CATP và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua việc duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt Chi đoàn.

Đồng thời, tổ chức tốt các chương trình đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn các cấp với đoàn viên thanh niên.

Từ đó, tạo cơ hội giúp đoàn viên thanh niên có dịp được phản ánh những suy nghĩ, nguyện vọng của mình trước tập thể và góp ý vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Công an các đơn vị, địa phương.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông