Phát huy hiệu quả mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”

17:50 21/12/2021

Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm. Đồng thời, là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.
Đoàn Thanh niên xã Tiên Cường (Tiên Lãng) lắp biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm để phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi

Để xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, các cơ sở Đoàn phải thực hiện đảm bảo hiệu quả đồng thời 3 tiêu chí: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Sau hơn 3 năm triển khai, mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” đã phát huy hiệu quả thiết thực, nhất là trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chú trọng chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai mô hình với nhiều giải pháp tích cực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở trên toàn thành phố.

Các hoạt động, phong trào Đoàn tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và mang lại lợi ích chính đáng cho đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở được phát huy tối đa, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở Đoàn ngày càng có tính hệ thống, dần đi vào nền nếp, tạo bước chuyển về chất đối với hoạt động của tổ chức Đoàn cơ sở.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông