Quận đoàn Ngô Quyền: Tuyên truyền, vận động, tổ chức thành công 23 đám cưới văn minh

15:05 30/05/2022

Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi luôn được Quận đoàn Ngô Quyền quan tâm, chú trọng triển khai. Đơn vị đã đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn, với những tiêu chí cụ thể phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, học tập, lao động của thanh thiếu nhi tại từng địa phương, đơn vị.
Chăm lo đời sống văn hoá, tinh thần cho đoàn viên, thanh thiếu nhi

Các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền nhằm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Cụ thể, Quận đoàn đã triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Triển khai cuộc vận động, bình quân mỗi năm, các cơ sở Đoàn toàn quận đã đăng tải, chia sẻ được gần 200 tin, bài, câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan toả sâu rộng trong toàn xã hội.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ 2017-2022, triển khai mô hình “Cưới văn minh”, Quận đoàn Ngô Quyền đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thành công 23 đám cưới văn minh, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, tuổi trẻ toàn quận đã tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông