Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh: Quán triệt học tập triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU và Nghị quyết số 02 -NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

15:39 10/01/2021

Sáng 9-1, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt học tập triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 02-NQ/TU “Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 04-CT/TU, Chỉ thị số 05-CT/TU, Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp quán triệt các nội dung trọng tâm Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 2-12-2020 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, tích cực, chủ động, sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, kiểm soát tốt tình hình và giữ vững địa bàn “An toàn - ổn định - phát triển”, chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân; chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, có nhiều đổi mới; vừa ổn định KT-XH, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng. Tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 10,05%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 49.500 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán Trung ương giao. An ninh chính trị, trật tự ATXH được bảo đảm, quốc phòng được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Từ thực tiễn triển khai "mục tiêu kép" của năm 2020, một số kinh nghiệm quan trọng được tỉnh rút ra cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề công tác: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”. Một số chỉ tiêu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 10%. Thu ngân sách nội địa phấn đấu mức tăng cao nhất, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng, thu xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%. Giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI. Có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn NTM; 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

6 giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2021: Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, giữ vững địa bàn “An toàn - ổn định - phát triển”; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển KT-XH nhanh, bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; Đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Bảo đảm vững chắc QP-AN; giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký cũng đã quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021”.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16-11-2020 về “Phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện thành công mục tiêu và hiện thực hóa Nghị quyết số 01-NQ/TU vào cuộc sống cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp và cần sự chung tay của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong tỉnh trong việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, doanh nghiệp về vai trò và nội dung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo trong sự nghiệp phát triển kinh tế theo hướng bền vững mà Quảng Ninh đang định hướng tập trung trong giai đoạn 2020-2025. Đó chính là hiện thực hóa thành công định hướng phát triển của tỉnh đã nêu trong Nghị quyết Đại hội XV: “Đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện”; “Đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo”.

Hội nghị cũng nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 7-1-2021 về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 30-12-2020 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Phó Chủ tịch tỉnh đã quán triệt rõ 11 nhiệm vụ chính và giải pháp cơ bản trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhằm góp phần giữ vững địa bàn an toàn trước diễn biến phức tạp của đại dịch. 

Sau hội nghị, Đảng ủy Công an tỉnh đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Kế hoạch số 26- KH/TU của Tỉnh ủy về quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16-11-2020; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 2-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 30-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới toàn bộ cán bộ, đảng viên.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông