Quyết liệt triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh Đề án 06/CP

12:06 08/04/2024

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố (BCĐ) vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm một số nội dung nhằm đẩy mạnh triển khai đề án.
 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP

Theo đó, BCĐ giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực hàng tuần, hàng tháng và công bố cụ thể kết quả, tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Mặt khác, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC; rà soát, đánh giá kết quả để tổ chức thực hiện trên môi trường điện tử bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, khả thi, hiệu quả dựa trên nguyên tắc lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

Đẩy mạnh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

Đẩy mạnh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm. Tăng cường chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ- TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tập trung triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), CCCD và định danh điện tử (ĐDĐT) để đẩy mạnh thực hiện đề án và thực hiện lộ trình theo Kế hoạch phối hợp số 62...

BCĐ giao CATP làm tốt vai trò cơ quan thường trực của BCĐ thành phố tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đề án của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Chủ động trao đổi với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, để có lộ trình, thời gian cụ thể cho việc triển khai các mô hình do cục chủ trì giải pháp tại Kế hoạch phối hợp 62; thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai mô hình.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương về an ninh, an toàn thông tin ưu tiên hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến (MOOC). Hoàn thành trước ngày 1/7/2024.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các mô hình Đề án 06/CP theo Kế hoạch phối hợp 62 tại Sở Y tế

Mặt khác, phối hợp với Sở TT&TT, đơn vị hướng dẫn thuộc Bộ TT&TT, Bộ Công an để xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình phù hợp với tiến độ xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia. Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia. Cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID, đặc biệt là quản lý xã hội như: Tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, khai báo tạm trú, tạm vắng…

Trên cơ sở đề xuất nhu cầu kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TT&TT thẩm định, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND TP.

BCĐ giao Sở TT&TT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với CATP và đơn vị hướng dẫn thuộc Bộ TT&TT, Bộ Công an xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia theo lộ trình phù hợp với tiến độ xây dựng, vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia. Chú trọng nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai đề án 06/CP theo hướng dẫn của Bộ TT&TT về khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 3.0.

Mặt khác, dịnh hướng, hướng dẫn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an, Bưu điện triển khai hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; triển khai Kho dữ liệu hồ sơ TTHC theo quy định để lưu giữ dữ liệu giải quyết TTHC trên Hệ thống giải quyết TTHC thành phố. Hoàn thành trước tháng 6/2024. Chủ động trao đổi với đầu mối Cục Cảnh sát QLHC về TTXH để có lộ trình, thời gian cụ thể cho việc triển khai các mô hình do cục chủ trì giải pháp tại Kế hoạch phối hợp 62; thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai mô hình.

Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin…

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, CATP và các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện hiệu quả đề án năm 2024.

Tại công văn này, BCĐ cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Riêng đối với UBND các quận, huyện, BCĐ giao trách nhiệm chỉ đạo Tổ Công tác Đề án 06/CP cấp xã thường xuyên rà soát, thu thập, cập nhật làm sạch dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ, với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã về chính sách pháp luật và mục tiêu, lợi ích triển khai đề án 06/CP, tài khoản ĐDĐT, CCCD gắn chíp, Trung tâm dữ liệu quốc gia để tạo nhận thức chung và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về BCĐ thực hiện Đề án 06/CP thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết (báo cáo gửi về CATP tổng hợp).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông