Tuổi trẻ Phòng Tổ chức cán bộ - CATP: 100% cán bộ, đoàn viên đều là đảng viên

18:16 05/05/2022

Triển khai công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2019 – 2022, BCH Chi đoàn Phòng Tổ chức cán bộ - CATP, luôn chú trọng đổi mới, duy trì chế độ sinh hoạt Chi đoàn đảm bảo tính quy tụ, phát huy vai trò xung kích của đoàn trên mọi lĩnh vực công tác.

Hàng tháng, đơn vị tổ chức phân loại thi đua đoàn viên theo đúng quy định. Từ những việc làm thiết thực kể trên đã góp phần nâng cao năng lực tổ chức, hoạt động của cán bộ Đoàn.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, BCH Chi đoàn đã tích cực tham mưu cho Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Đảng bộ CATP lần thứ XV, XVI, Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Xác định tham gia xây dựng Đảng là một nội dung hoạt động trọng tâm, BCH Chi đoàn đã tập trung đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn văn hoá kiểu mẫu về Điều lệnh CAND”, “Người đoàn viên văn hóa, kỷ cương, trách nhiệm” gắn với thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023....

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, Chi đoàn có 2 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng CSVN. Hiện, 100% cán bộ, đoàn viên trong Chi đoàn đều là đảng viên.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông