Chuyên mục Luật Cư trú Phần II: Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cư trú

18:26 16/05/2022

Điều 4, Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định về tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức. Đây là nội dung Thông tư đã kế thừa một số quy định vẫn còn phù hợp của pháp luật về cư trú trước đây. Tuy nhiên, điều này cũng đã sửa đổi, bổ sung để quy định, hướng dẫn cụ thể một số nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong tình hình mới, phù hợp với các quy định của Luật Cư trú 2020.

Cụ thể Điều 4, Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức như sau:

a) Bổ sung một số hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của công: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; điện thoại, đường dây nóng do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết; hòm thư góp ý, hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết; Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú; Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương; qua các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Sửa đổi, bổ sung quy định về việc xử lý thông tin phẩn ánh về cư trú:

(1) Các thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú phải được cơ quan đăng ký cư trú ghi lại, trong đó thể hiện rõ thời gian, địa điểm xảy ra, nội dung, diễn biến liên quan đến tổ chức, cá nhân. Khi công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức phản ánh thông tin trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, qua điện thoại, đường dây nóng thì yêu cầu công dân cung cấp họ, chữ đệm và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có văn bản trả lời khi cần thiết;

(2) Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm giữ bí mật đối với thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trong trường hợp được yêu cầu giữ bí mật.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông