Chuyên mục Luật Cư trú: Nguyên tắc giải quyết một số trường hợp chưa có thông tin, sai sót thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

17:25 18/05/2022

Pháp luật về cư trú từ trước đến nay chưa quy định, hướng dẫn về việc xác định mối quan hệ giữa các thành viên trong hộ gia đình với chủ hộ. Đây là yêu cầu bắt buộc cần phải có để thuận lợi cho công dân và người làm công tác đăng ký cư trú khi thực hiện công tác đăng ký cư trú trên hệ thống CNTT.

Do vậy, Điều 6, Thông tư 55/2021/TT-BCA đã quy định, hướng dẫn cụ thể về việc xác định mối quan hệ giữa các thành viên hộ gia đình với chủ hộ, bao gồm:

Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột; người giám hộ, ở nhờ, ở mượn, ở thuê, cùng ở nhờ, cùng ở thuê, cùng ở mượn.

Ngoài ra, Thông tư này cũng hướng dẫn nguyên tắc giải quyết một số trường hợp chưa có thông tin, sai sót thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cụ thể như sau:

(1) Trường hợp người đăng ký cư trú chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi đăng ký cư trú cơ quan đăng ký cư trú thực hiện thu thập, kiểm tra, xác minh, cập nhật thông tin dân cư theo quy định của pháp luật;

(2)Trường hợp cơ quan đăng ký cư trú có sai sót khi thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú thì phải kiểm tra để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với thông tin trong hồ sơ đề nghị đăng ký cư trú của công dân.

Đồng thời, để bảo đảm chặt chẽ trong công tác quản lý, gắn trách nhiệm nhưng vẫn tạo điều kiện cho công dân khi thay đổi chỗ ở mới trong cùng địa bàn quản lý của cơ quan đã đăng ký thường trú, nếu chỗ ở đó không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì công dân vẫn phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại, cụ thể:

“Công dân đến sinh sống tại chỗ ở khác trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại trong Cơ sở dữ liệu về cư trú nếu chỗ ở đó không đủ điều kiện đăng ký thường trú”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông