Nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh nghiệm triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn Hải Phòng

20:28 08/05/2024

Chiều 8/5, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP, Thư ký Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 06/CP thành phố chủ trì hội nghị nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh nghiệm triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố.
 Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong đó, tập trung vào thảo luận trực tiếp theo 17 nhiệm vụ trọng tâm do Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP Chính phủ thúc đẩy trên địa bàn thành phố Hà Nội, như: xây dựng Hệ thống hồ sơ sức khoẻ điện tử, sổ sức khoẻ điện tử, thí điểm Kiosk khám sức khoẻ; thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố; triển khai cấp lý lịch tư pháp trên VNeID, số hoá hộ tịch, triển khai thí điểm 2 dịch vị công liên thông; số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng triển khai đề án; chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; triển khai thí điểm học bạ số cấp Tiểu học; giải pháp chuẩn hoá việc đánh số nhà; chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không dùng tiền mặt, vay tín chấp; đánh giá trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực hiện Đề án 06/CP; thu thuế khoán hộ kinh doanh, hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; cơ sở dữ liệu đất đai...

Thượng tá Nguyễn Đăng Quang - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trao đổi tại hội nghị
Thượng tá Đoàn Mạnh Tuân - Phó Trưởng Phòng Tham mưu CATP phát biểu tại hội nghị

Sau khi nêu bật những kết quả đạt được, phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại diện các sở, ngành thành phố kiến nghị tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP, Thư ký Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố, trân trọng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại diện các sở, ngành thành phố.

Phó Giám đốc CATP giao sau hội nghị này, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có văn bản báo cáo tổng hợp kết quả triển khai, các kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành để báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án trên địa bàn Hải Phòng trong thời gian tới.

                                  Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Giám đốc cũng giao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng Tham mưu CATP tổng hợp danh sách các sở, ban, ngành thành phố, Công an các đơn vị, địa phương làm chậm để Ban Giám đốc CATP báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông