Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được quy định như thế nào?

08:49 29/03/2022

Luật Cư trú năm 2006 chưa quy định riêng về nơi cư trú của người được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo trợ tại cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo trợ. Đây thường là những người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động, trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú… nên việc đăng ký thường trú, tạm trú với những nhóm đối tượng này còn gặp khó khăn, vướng mắc, nhất là việc xác nhận về chỗ ở hợp pháp và thủ tục giải quyết đăng ký thường trú.

Do vậy, Luật Cư trú năm 2020 bổ sung một điều về nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp để tạo cơ sở pháp lý cho đăng ký, quản lý cư trú đối với nhóm người này.

Cụ thể, theo Điều 18, Chương III, Luật này quy định nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp như sau:

1. Nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội là cơ sở trợ giúp xã hội.

2. Nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng là nơi cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông