Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Nơi cư trú của người chưa thành niên

16:35 20/03/2022

Người chưa thành niên là đối tượng công dân đặc biệt, chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Việc sở hữu, sử dụng chỗ hoặc tham gia các quan hệ dân sự khác thường được xác định trong mối quan hệ phụ thuộc với cha mẹ hoặc người giám hộ.

Theo Điều 12, Chương III, Luật Cư trú năm 2020, nơi cư trú của người chưa thành niên được quy định như sau:

1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống; trường hợp không xác định được nơi thường xuyên chung sống thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi do cha, mẹ thỏa thuận; trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được thì nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác, với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.”

Như vậy, Luật Cư trú năm 2020 đã kế thừa quy định của Luật Cư trú năm 2006 xác định chỗ ở hợp pháp của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ.

Quy định này thống nhất với quy định tại Điều 43 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau, Luật xác định nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi người đó thường xuyên chung sống với cha hoặc mẹ.

Nếu cha, mẹ đồng ý, người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ. Như vậy, mặc dù trong mối quan hệ phụ thuộc, quyền tự do lựa chọn nơi cư trú của người chưa thành niên vẫn được bảo đảm.

Ngoài ra, Luật Cư trú năm 2020 bổ sung quy định trường hợp không xác định được nơi thường xuyên chung sống thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi do cha, mẹ thỏa thuận; trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được thì nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.

Việc bổ sung quy định này để giải quyết các tình huống thực tế phát sinh khi cha mẹ không thống nhất được về nơi cư trú của người chưa thành niên dẫn đến khó khăn trong việc xác định nơi cư trú của người chưa thành niên.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông