Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Nơi cư trú của người học tập, công tác, làm việc trong LLVT có gì đặc biệt?!

16:25 24/03/2022

Với đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm giữ vững QP-AN, duy trì ổn định ANCT, TTATXH luôn thường trực có một bộ phận CBCS trong lực lượng vũ trang phải ở lại doanh trại để thực hiện nhiệm vụ, công việc. Vì vậy, Luật Cư trú năm 2020 kế thừa quy định của Luật Cư trú năm 2006 quy định một điều riêng xác định nơi cư trú của những người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang.

Cụ thể, theo Điều 15, Chương III, Luật này quy định nơi cư trú của người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang như sau:

1. Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, sinh viên, học viên các trường Quân đội nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.

2. Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh viên, học viên các trường Công an nhân dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân Công an là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân Công an có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.

3. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân đối với người quy định tại khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định, đối với người quy định tại khoản 2 Điều này do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Như vậy, so với Luật Cư trú năm 2006, Luật Cư trú năm 2020 đã chỉnh lý tên gọi của điều từ “nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân” thành “nơi cư trú của người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang”. Đồng thời, chỉnh lý, quy định rõ đối tượng thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo quy định của Luật Công an nhân dân, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự; các trường hợp phải cư trú tại doanh trại, các trường hợp có thể có nơi cư trú khác ngoài doanh trại.

Luật Cư trú năm 2020 cũng giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân cho phù hợp với tình hình thực tế của từng lực lượng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông