Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020” Quy định về nơi cư trú của công dân

14:46 17/03/2022

Nơi cư trú là một trong những nội dung chủ yếu của Luật Cư trú. Đối với một cá nhân, nơi cư trú là nơi công dân được bảo vệ quyền cư trú và các quyền công dân khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, là nơi công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước trong quan hệ hành chính (như xác nhận sơ yếu lý lịch, tình trạng hôn nhân, thuế thu nhập cá nhân…) và là nơi công dân xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự (như thừa kế, hộ tịch, hợp đồng…).

Việc xác định nơi cư trú của công dân có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện và bảo vệ quyền cá nhân, bảo đảm sự ổn định các mối quan hệ dân sự, sự quản lý nhà nước về mọi mặt, đặc biệt là cư trú của công dân, góp phần bảo đảm ANCT, TTATXH nói chung.

Điều 40 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống”. Để xác định tính chất thường xuyên sinh sống của cá nhân, Luật Cư trú năm 2020 căn cứ vào khoảng thời gian cá nhân đó sinh sống tại chỗ ở. Ngoài việc căn cứ theo khoảng thời gian sinh sống, Luật này căn cứ vào đối tượng có điều kiện, hoàn cảnh về chỗ ở khác nhau theo đặc thù công việc, tài sản sở hữu, quan hệ phụ thuộc để xác định nơi cư trú phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Theo đó, ngoài việc kế thừa quy định về nơi cư trú tại Luật Cư trú năm 2006, Luật Cư trú năm 2020 đã quy định rõ hơn về nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển; đồng thời, bổ sung quy định về nơi cư trú của (1) Người hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; (2) Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp; (3) Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú.

Riêng về nơi cư trú của công dân, Điều 11, Chương III, Luật này quy định cụ thể như sau:

1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.

2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này”.

Như vậy, so với quy định của Luật Cư trú năm 2006, Luật Cư trú năm 2020 đã quy định rõ hơn việc xác định nơi cư trú của công dân chính là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Quy định này đã giải quyết được vướng mắc của Luật Cư trú năm 2006 khi xác định nơi thường xuyên sinh sống của công dân. Nhiều trường hợp nơi thường xuyên sinh sống của công dân không phải là nơi công dân đăng ký thường trú mà có thể là nơi tạm trú hoặc nơi ở khác.

Luật Cư trú năm 2020 đã bổ sung quy định trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú là nơi ở hiện tại của công dân.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông